FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok za školsku 2016/2017. od 02.10. – 06.10.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 03.10.2017. u 11:30h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 02.10.2017. u 10h
Ustavno pravo Doc. dr Slobodan Simović 05.10.2017. u 13:30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 04.10.2017. u 10h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 06.10.2017. u 09h*
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 06.10.2017. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 02.10.2017. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 03.10.2017. u 10h
Španski jezik 3, 4 doc. dr Sanja Stošić 04.10.2017. u 10:45h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) doc. dr Mihajlo Vučić 05.10.2017. u 11:30h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 06.10.2017. u 11h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Protokol 1, 2 mr Vojislav Glišić 03.10.2017. u 11h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 02.10.2017. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 03.10.2017. u 10h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok za školsku 2016/2017. od 02.10. – 06.10.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 02.10.2017. u 10h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 06.10.2017. u 10h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 03.10.2017. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga (dr Dušan Proroković) 04.10.2017. u 13h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2017. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 06.10.2017. u 10h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 28.09.2017. u 15:42h
** – Izmena urađena xx.xx.xxxx. u xx:xxh