FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski ispitni rok za školsku 2016/2017. od 28.08. – 15.09.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 15.09.2017. u 13h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 08.09.2017. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.08.2017. u 10h
Ustavno pravo Doc. dr Slobodan Simović 30.08.2017. u 11h
Osnovi prava Doc. dr Mihajlo Vučić 06.09.2017. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 07.09.2017. u 10h**
Španski jezik 1, 2 doc. dr Sanja Stošić 04.09.2017. u 11h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 01.09.2017. u 11h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 11.09.2017. u 10h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 31.08.2017. u 13h
Informatika Prof. dr Lazar Petrović 07.09.2017. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 14.09.2017. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Mihajlo Vučić 13.09.2017. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Doc. dr Slobodan Simović 30.08.2017. u 11h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.08.2017. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 14.09.2017. u 10h
Teorija odlučivanja Prof. dr Siniša Borović 06.09.2017. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 01.09.2017. u 11h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 07.09.2017. u 10h**
Španski jezik 3, 4 doc. dr Sanja Stošić 04.09.2017. u 11h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) doc. dr Mihajlo Vučić 13.09.2017. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 07.09.2017. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 08.09.2017. u 11h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Mile Stojković 04.09.2017. u 10h*
Savremene političke teorije Prof. dr Mihajlo Manić (dr Dušan Proroković) 11.09.2017. u 13h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 04.09.2017. u 10h*
Ples 1, 2 Božidar Mihailović 07.09.2017. u 11h
Debata 1, 2 Doc. dr Danijela Bjelja 08.09.2017. u 10h
Protokol 1, 2 mr Vojislav Glišić 05.09.2017. u 10h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 04.09.2017. u 10h*
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.08.2017. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 01.09.2017. u 11h
Španski jezik 5, 6 doc. dr Sanja Stošić 04.09.2017. u 11h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 07.09.2017. u 10h**
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 15.09.2017. u 10h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Mihajlo Vučić 06.09.2017. u 10h
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 28.08.2017. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 30.08.2017. u 10h
Kriminalistika Doc. dr Dejan Labović 31.08.2017. u 13h
Geopolitika Prof. dr Mihajlo Manić (dr Dušan Proroković) 11.09.2017. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 14.09.2017. u 11h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski ispitni rok za školsku 2016/2017. od 28.08. – 15.09.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 30.08.2017. u 10h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 15.09.2017. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 04.09.2017. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 08.09.2017. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 01.09.2017. u 11h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2017. u 10h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 14.09.2017. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 13.09.2017. u 10h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 11.09.2017. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2017. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga (dr Dušan Proroković) 11.09.2017. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 05.09.2017. u 10h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 14.09.2016. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 15.09.2017. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 28.08.2017. u 10h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 08.09.2017. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 15.09.2017. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 14.09.2017. u 10h
Metode upravljanja Prof. dr Branko Krga 11.09.2017. u 10h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 04.09.2017. u 10h*
Teorija odlučivanja Prof. dr Siniša Borović 06.09.2017. u 10h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2017. u 10h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 22.08.2017. u 13:30h
** – Izmena urađena 01.09.2017. u 10:30h