FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Raspored ispita – OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Majski ispitni rok za apsolvente školska 2016/2017. g.  29.05. – 02.06.2017. godina

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 31.05.2017. 12h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 31.05.2017. 12h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.05.2017. 12:30h*
Debata 1 doc. dr Danijela Bjelja 30.05.2017. 10:30h
Kriminalistika Doc dr Dejan Labović 02.06.2017. 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 30.05.2017. 11:30h
Osnovi politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.05.2017. 12:30h*
Španski jezik 6 Doc. dr Sanja Stošić 02.06.2017. 11h
Protokol mr Vojislav Glišić 29.05.2017. 10h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 26.05.2017. u 15:45h