INFORMATOR

Brochure ICON

Na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, u periodu dužem od decenije školovanje je završilo preko 220 politikologa i 80 master politikologa za diplomatiju i bezbednost. Statistika pokazuje da su svi oni u prvoj godini po završetku studija našli zaposlenje u struci. Profesori našeg fakulteta, pored ostalih, vode i Visoke studije bezbednosti i odbrane namenjene najvišem nivou usavršavanja oficira i državnih službenika ministarstava u okviru Škole nacionalne odbrane. Studenti koji su završili Fakultet za diplomatiju i bezbednost danas svoje karijere ostvaruju u ministarstvima, vladinim agencijama i drugim organima državne administracije, kao i ambasadama i konzulatima. Neki imaju uspešne karijere u organima Evropske unije i misijama Ujedinjenih nacija.

Prilikom upisa studenti prilažu:

  1. Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (original ili overene fotokopije)
  2. Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili overene fotokopije)
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (original – novi obrazac)
  4. Uverenje o državljanstvu (original – novi obrazac)
  5. Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u studentskoj službi)
  6. Studentska knjižica – indeks (dobija se u studentskoj službi)
  7. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
  8. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine (prva godina 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)
  9. Lična karta (fotokopija)

Primer uplatinice:

Nalog za uplatu