Izvor: Uprava fakulteta

U okviru predmeta Diplomatski protokol – diplomatske tehnike, organizovana je poseta Narodnoj skupštini, 13. aprila u 13 časova. Prisustvo je obavezno za studente svih godina osnovnih studija, a cilj je da se studenti upoznaju sa neophodnom praksom kroz stručan uvid u sve ono što se kroz nastavni predmet prezentuje.

Studenti su u obavezi da u biblioteci fakulteta dostave ime i prezime i broj lične karte.