Izvor: Služba

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI TREĆE GODINE, KOJI NISU POLAGALI PRVI KOLOKVIJUM IZ ŠPANSKOG JEZIKA VI, DA ĆE IMATI PRILIKU DA ISTI POLAŽU SLEDEĆE NEDELJE, TJ. 15. MARTA 2017. GODINE U VREME REDOVNE NASTAVE.

TAKOĐE, OVIM PUTEM, STUDENTIMA ZAVRŠNE GODINE SKREĆE SE PAŽNJA DA SU POLOŽENA ČETIRI KOLOKVIJUMA USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT IZ ŠPANSKOG JEZIKA V I VI. STOGA, POMENUTI KOLOKVIJUMI KAO PREDISPITNE OBAVEZE NE MOGU SE POLAGATI NA DAN ISPITA.

Predmetni nastavnik