Obaveštavaju se studenti treće godine da će prvi kolokvijum iz Španskog jezika VI biti održan 8. marta 2017. godine u vreme redovne nastave.

Takođe, ovim putem studentima zvršne godine skreće se pažnja da su položena četiri kolokvijuma uslov za izlazak na ispit iz Španskog jezika V i VI. Stoga, pomenuti kolokvijumi kao predispitne obaveze ne mogu se polagati na dan ispita.

Predmetni nastavnik