FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2016/2017. od 23.01-10.02.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 07.02.2017. u 10h
Osnovi diplomatije dr Danijela Bjelja 02.02.2017. u 10h
Osnovi politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 06.02.2017. u 10h
Ustavno pravo Doc. dr Slobodan Simović 23.01.2017. u 10h
Osnove prava Doc. dr Mihajlo Vučić 09.02.2017. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 27.01.2017. u 11h
Španski jezik 1, 2 dr Sanja Stošić 27.01.2017. u 11h
Engleski jezik 1, 2 Marijana Rašković 24.01.2017. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2017. u 12h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 10.02.2017. u 10h
Informatika Prof. dr Lazar Petrović 25.01.2017. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2017. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Mihajlo Vučić 09.02.2017. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Doc. dr Slobodan Simović 23.01.2017. u 10h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 06.02.2017. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 09.02.2017. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 24.01.2017. u 10h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 27.01.2017. u 11h
Španski jezik 3, 4 dr Sanja Stošić 27.01.2017. u 11h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 02.02.2017. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 08.02.2017. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2017. u 13h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Mile Stojković 31.01.2017. u 10h
Savremene političke teorije Prof. dr Mihajlo Manić (dr Dušan Proroković) 24.01.2017. u 9h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 31.01.2017. u 10h
Ples 1, 2 Božidar Mihailović 25.01.2017. u 12h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 08.02.2017. u 10h
Debata 1, 2 Prof. dr Nenad Đorđević 09.02.2017. u 12h
Protokol Vojislav Glišić 23.01.2017. u 10h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 31.01.2017. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 06.02.2017. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 24.01.2017. u 10h
Španski jezik 5, 6 dr Sanja Stošić 27.01.2017. u 11h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 27.01.2017. u 11h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 10.02.2017. u 10h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 01.02.2017. u 10h
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 03.02.2017. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 30.01.2017. u 10h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 02.02.2017. u 10h
Geopolitika Prof. dr Mihajlo Manić (dr Dušan Proroković) 24.01.2017. u 9h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2016/2017. od 23.01-10.02.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 30.01.2017. u 10h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 10.02.2017. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 23.01.2017. u 13:30h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 23.01.2017. u 13:30h
Engleski jezik 7 i 8 Marijana Rašković 24.01.2017. u 10h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 23.01.2017. u 10h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 27.01.2017. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 09.02.2017. u 10h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 27.01.2017. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Mihalo Manić 31.01.2017. u 12h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 27.01.2017. u 10h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 31.01.2017. u 10h
Protokol Vojislav Glišić 23.01.2017. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 10.02.2017. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 31.01.2017. u 11h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 31.01.2017. u 11h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 10.02.2017. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 09.02.2017. u 12h
Metode upravljanja Prof. dr Branko Krga 27.01.2017. u 10h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Mihajlo Manić 23.01.2017. u 11h

NAPOMENA:
* – Izmene urađene XX.XX.2017. godine u XX:XXh
** – Izmene urađene XX.XX.2017. godine u XX:XXh