FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok 1 za školsku 2015/2016. g. 03.10. – 07.10.2016.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi diplomatije Doc. dr Mihajlo Vučić 04.10.2016. u 11,30h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 05.10.2016. u 10,30h
Osnove prava Prof. dr Gordana Božilović Petrović 06.10.2016. u 14,30h
Italijanski jezik 2 Jelena Radovanović 07.10.2016. u 10,45h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 03.10.2016. u 12,00h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 04.10.2016. u 11,30h

——

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 04.10.2016. u 11,30h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 05.10.2016. u 10,30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 03.10.2016. u 13,00h
Engleski jezik 3 Nataša Kankaraš 04.10.2016. u 11,00h
Španski jezik 3, 4 dr Sanja Stošić 05.10.2016. u 11,45h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 06.10.2016. u 14,30h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 05.10.2016. u 10,00h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2016. u 10,00h
Bezbednosni menadžement Doc. dr Mile Stojković 06.10.2016. u 11,30h
Savremene političke teorije Prof. dr Mihajlo Manić (Dušan Proroković) 04.10.2016. u 11,00h

——–

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Debata 1, 2 (DiBV) Prof. dr Nenad Đorđević 07.10.2016. u 12,40h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 05.10.2016. 10,45h
Protokol (DiBV) Vojislav Glišić 03.10.2016. u 10,00h
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 06.10.2016. u 11,30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić (Danica Stolica) 07.10.2016. u 10,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 05.10.2016. u 10,30h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 06.10.2016. u 11,00h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 04.10.2016. u 11,30h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 06.10.2016. u 14,30h
Španski jezik 5, 6 dr Sanja Stošić 05.10.2016. u 11,00h

__________________________________________

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 03.10.2016. u 10,00h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 05.10.2016. u 10,00h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 06.10.2016. u 11,00h

——–

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 06.10.2016. u 11,00h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 04.10.2016. u 11,30h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 06.10.2016. u 10,00h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 06.10.2016. u 11,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 03.10.2016. u 13,00h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Mihajlo Manić 06.10.2016. u 11,00h
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2016. u 10,00h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga (Dušan Proroković) 04.10.2016. u 10,40h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena xx.xx.2016. u xx:xxh
** – Izmena urađena xx.xx.2016. u xx:xxh