FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski ispitni rok za školsku 2015/2016. g. 29.09. – 16.09.2016.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 13.09.2016. u 11,00h
Osnovi diplomatije Doc. dr Mihajlo Vučić 07.09.2016. u 12,00h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.08.2016. u 10,00h
Osnove prava Prof. dr Gordana Božilović Petrović 08.09.2016. u 12,00h **
Italijanski jezik 2 Jelena Radovanović 05.09.2016. u 12,00h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 05.09.2016. u 11,00h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 13.09.2016. u 11,00h

——

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 16.09.2016. u 11,00h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.08.2016. u 10,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 15.09.2016. u 12,00h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 30.08.2016. u 12,00h
Španski jezik 3, 4 dr Sanja Stošić 02.09.2016. u 12,00h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 08.09.2016. u 12,00h **
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 07.09.2016. u 11,00h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 15.09.2016. u 12,00h *
Bezbednosni menadžement Doc. dr Mile Stojković 14.09.2016. u 11,00h
Savremene političke teorije Dušan Proroković 12.09.2016. u 11,00h

——–

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Prof. dr Mihajlo Manić (Dušan Proroković) 12.09.2016. u 11,00h
Ples 2 (DiBV) Božidar Mihailović 02.09.2016. u 12,00h
Debata 1, 2 (DiBV) Prof. dr Nenad Đorđević 15.09.2016. u 12,00h
Bezbednosna kultura (DiBV) Doc. dr Mile Stojković 14.09.2016. u 11,00h
Protokol (DiBV) Vojislav Glišić 08.09.2016. u 10,00h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 08.09.2016. u 12,00h **
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić (Danica Stolica) 15.09.2016. u 11,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.08.2016. u 10,00h
Engleski jezik 6 Marijana Rašković 30.08.2016. u 11,00h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 16.09.2016. u 11,00h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 08.09.2016. u 12,00h **
Španski jezik 6 dr Sanja Stošić 02.09.2016. u 12,00h

__________________________________________

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 16.09.2016. u 11,00h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 12.09.2016. u 10,00h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 12.09.2016. u 12,00h
Engleski jezik 8 Marijana Rašković 30.08.2016. u 12,00h

——–

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 14.09.2016. u 11,00h
Protokol Vojislav Glišić 08.09.2016. u 10,00h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 05.09.2016. u 12,00h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 09.09.2016. u 12,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 15.09.2016. u 12,00h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Mihajlo Manić 12.09.2016. u 12,00h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 30.08.2016. u 12:10h
** – Izmena urađena 02.09.2016. u 13:00h