Izvor: Fakti

NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom – izjavio je Jens Stoltenberg.

Generalni sekretar zapadne vojne alijanse pritom je ipak ukazao: „Mi odavno posmatramo kako Rusija intenzivno investira u svoje oružane snage. Mi na to samo odgovaramo i jačamo sopstvenu odbranu. Mi izbegavamo eskalaciju i držimo se otvorenog dijaloga“.

U intervjuu poljskoj telviziji TVN, još je dodao: „Naši sadašnji odnosi sa Rusijom nisu, naravno, strateško partnerstvo, koje smo se trudili da stvorimo posle hladnog rata. Ali, naši odnosi nisu ni konfrontacija jer mi ne želimo novi hladni rat“.

Međutim, uticajni britanski list Financial Times u vreme Stoltenbergovog intervjua je objavio da se unutar zapadne alijanse gomilaju raznoglasja povodom odnosa sa Rusijom i da istovremeno rastu strahovanja da konfrontacija sa Moskvom „izmiče kontroli“.

Financial Times je ovakve zaključke izveo na osnovu analize upravo završenog briselskog savetovanja ministara inostranih poslova i načelnika generalštabova država-članica NATO. Tačnije, naveo je da su predstavnici Nemačke i Francuske insistirali na zbližavanju sa Moskvom i na brzom sazivanju Saveta Rusija-NATO, dok su druge zemlje prema toj inicijativi bile skpeptične.

List navodi tvrdnju diplomate jedne istočnoevropske zemlje da prava svrha sazivanja Saveta Rusija-NATO ne bi bila u umirivanju Rusiju, već u smirivanju onih na Zapadu koju se veoma baje da „ne naljute Putina“. Isti diplomata je ocenio da se „Rusija poigrava sa NATO“.

FT sa svoje strane upozorava da verbačni rat između Moskve i alijanse postaje agresivniji i da izaziva sve veću brigu.

U istom kontekstu upozorava da je britanski general Ričard Širef prorekao da do rata između Rusije i NATO može doći u narednih godinu dana.

FT je tim povodom razgovarao sa šefom britanske diplomatije Filipom Hamondom koji je oceno da je Širefova tvrdnja-procena neogdovorna, preterano špekulativna i provocirajuća.