FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2015/2016. od 06.06-30.06.2016. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 29.06.2016. u 10h ***
Osnovi diplomatije Doc. dr Mihajlo Vučić 08.06.2016. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 15.06.2016. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Slobodan Simović 27.06.2016. u 10h
Osnovi prava Prof. dr Nenad Đorđević 06.06.2016. u 10h
Osnovi prava* Prof. dr Gordana Božilović – Petrović 30.06.2016. u 10h *
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 10.06.2016. u 10h
Španski jezik 1, 2 Sanja Stošić 10.06.2016. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 17.06.2016. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 20.06.2016. u 10h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 24.06.2016. u 10h
Informatika Doc. dr Milena Kukrić 29.06.2016. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 13.06.2016. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Mihajlo Vučić 22.06.2016. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 24.06.2016. u 11h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 15.06.2016. u 11h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 06.06.2016. u 11h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 17.06.2016. u 11h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 10.06.2016. u 11h
Španski jezik 3, 4 Sanja Stošić 10.06.2016. u 11h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 27.06.2016. u 10h *
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 20.06.2016. u 10h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 22.06.2016. u 10h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Mile Stojković 20.06.2016. u 10h
Savremene političke teorije Prof. dr Mihajlo Manić (dr Dušan Proroković) 13.06.2016. u 10h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 20.06.2016. u 11h
Ples 1, 2 Božidar Mihailović 28.06.2016. u 11h
Debata 1, 2 Prof. dr Nenad Đorđević (Danica Stolica) 07.06.2016. u 11h
Protokol 1, 2 mr Vojislav Glišić 09.06.2016. u 10h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 20.06.2016. u 11h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 15.06.2016. u 11h
Engleski jezik 5, 6 Marijana Rašković 17.06.2016. u 11h
Španski jezik 5, 6 Sanja Stošić 10.06.2016. u 12h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 10.06.2016. u 12h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 24.06.2016. u 12h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović – Petrović 27.06.2016. u 10h *
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 22.06.2016. u 11h *
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 13.06.2016. u 10h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović – Petrović 29.06.2016. u 10h *
Geopolitika Prof. dr Mihajlo Manić (dr Dušan Proroković) 06.06.2016. u 11h
Teorija konflikata Prof. dr Andreja Savić 30.06.2016. u 12:30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić (Danica Stolica) 21.06.2016. u 10h *

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2015/2016. od 06.06-30.06.2016. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 27.06.2016. u 11h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 24.06.2016. u 11h **
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 06.06.2016. u 10h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 15.06.2016. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Marijana Rašković 17.06.2016. u 11h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 13.06.2016. u 12h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 07.06.2016. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 08.06.2016. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 21.06.2016. u 10h **

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Doc. dr Mileva Pavlović 22.06.2016. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 14.06.2016. u 11h
Protokol mr Vojislav Glišić 09.06.2016. u 11h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 07.06.2016. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 09.06.2016. u 12h *
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 13.06.2016. u 13h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 08.06.2016. u 12:30h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 24.06.2016. u 12:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 06.06.2016. u 11:30h
Metode upravljanja Prof. dr Branko Krga 07.06.2016. u 11h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 16.06.2016. u 11h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Mihajlo Manić 20.06.2016. u 12h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 26.05.2016. u 15:15h
Studenti koji su predmet Osnovi prava slušali kod prof. dr Nenada Đorđevića polažu kod predmetnog nastavnika, a ostali polažu kod prof. dr Gordane Božilović Petrović.
** Izmena urađena 06.06.2016. u 16:00h
*** Izmena urađena 08.06.2016. u 10:45h