FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2015/2016. od 25.04-06.05.2016. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 26.04.2016. u 13h
Osnovi diplomatije Doc. dr Mihajlo Vučić 26.04.2016. u 13:30h
Osnovi politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 26.04.2016. u 11:30h
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 05.05.2016. u 12h
Osnove prava Prof. dr Gordana Božilović Petrović 12.05.2016. u 11:30h
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 06.05.2016. u 12h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 25.04.2016. u 11h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 28.04.2016. u 10h
Informatika Doc. dr Milena Kukrić 25.04.2016. u 11h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 28.04.2016. u 11h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 25.04.2016. u 13h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 26.04.2016. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 05.05.2016. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 28.04.2016. u 10h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 06.05.2016. u 12h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 04.05.2016. u 12:30h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 12.05.2016. u 10:30h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 06.05.2016. u 12h *
Bezbednosni menadžment Doc. dr Mile Stojković 27.04.2016. u 11:30h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 27.04.2016. u 11:30h
Ples 1, 2 Božidar Mihailović 06.05.2016. u 10:30h
Debata 1, 2 Prof. dr Nenad Đorđević 04.05.2016. u 12:30h
Protokol Vojislav Glišić 05.05.2016. u 10:30h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 27.04.2016. u 10:30h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 26.04.2016. u 11:30h
Engleski jezik 5, 6 Marijana Rašković 06.05.2016. u 12h
Španski jezik 5, 6 Sanja Stošić 06.05.2016. u 12h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 06.05.2016. u 12h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 25.04.2016. u 13h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 25.04.2016. u 11h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 27.04.2016. u 12h
Geopolitika Dušan Proroković (Prof. dr Mihajlo Manić) 25.04.2016. u 12:30h
Krivično procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 27.04.2016. u 12h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2015/2016. od 25.04-06.05.2016. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 25.04.2016. u 11:30h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 25.04.2016. u 11:30h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 28.04.2016. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Doc. dr Mileva Pavlović 06.05.2016. u 12h *
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 25.04.2016. u 13h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 05.05.2016. u 12h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 28.04.2016. u 9h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Mihajlo Manić 28.04.2016. u 9h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 25.04.2016. u 15h