FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2015/2016. od 25.01-12.02.2016. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 09.02.2016. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 04.02.2016. u 10h
Osnovi politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 25.01.2016. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 12.02.2016. u 11h
Osnove prava (II i III god) Prof. dr Nenad Đorđević 12.02.2016. u 12h
Osnove prava (I god) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 11.02.2016. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 29.01.2016. u 13h *
Španski jezik 1, 2 Sanja Stošić 29.01.2016. u 11h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 27.01.2016. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 25.01.2016. u 10h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 09.02.2016. u 10h
Informatika Doc. dr Milena Kukrić 25.01.2016. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2016. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Milijana Danevska 04.02.2016. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 08.02.2016. u 10h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 25.01.2016. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 12.02.2016. u 11h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 27.01.2016. u 10h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 29.01.2016. u 13h *
Španski jezik 3, 4 Sanja Stošić 29.01.2016. u 11h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 10.02.2016. u 12h **
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 04.02.2016. u 10h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 02.02.2016. u 11h
Bezbednosni menadžment Prof. dr Mile Stojković 28.01.2016. u 10h
Savremene političke teorije Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2016. u 10h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 28.01.2016. u 10h
Ples 1, 2 Božidar Mihailović 12.02.2016. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2016. u 10h
Debata 1, 2 Prof. dr Nenad Đorđević 12.02.2016. u 11h
Protokol Vojislav Glišić 09.02.2016. u 10h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 28.01.2016. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 25.01.2016. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Marijana Rašković 26.01.2016. u 10h
Španski jezik 5, 6 Sanja Stošić 29.01.2016. u 11h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 29.01.2016. u 13h *
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 08.02.2016. u 10h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 10.02.2016. u 12h **
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2016. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 02.02.2016. u 10h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 10.02.2016. u 12h **
Geopolitika Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2016. u 10h
Teorija konflikata Prof. dr Andreja Savić 08.02.2016. u 10h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2015/2016. od 25.01-12.02.2016. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 08.02.2016. u 12h *
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 08.02.2016. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 11.02.2016. u 13h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 11.02.2015. u 13h
Engleski jezik 7 i 8 Marijana Rašković 25.01.2016. u 10h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2016. u 10h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 28.01.2016. u 14:30h *
Studije EU Doc. dr Milijana Danevska 04.02.2016. u 10h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 28.01.2010. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Doc. dr Mileva Pavlović 02.02.2016. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 01.02.2016. u 11h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 28.01.2016. u 10h
Protokol Vojislav Glišić 09.02.2016. u 10h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 12.02.2016. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 08.02.2016. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2016. u 10h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2016. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 08.02.2016. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 12.02.2016. u 11h

NAPOMENA:
* – Izmene urađene 26.01.2016. godine u 10:45h
** – Izmene urađene 30.01.2016. godine u 9:30h