FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok 2 za školsku 2014/2015. g. 19.10. – 31.10.2015.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 26.10.2015. u 12,45h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Milijana Danevska 27.10.2015. u 11,00h
Informatika Doc. dr Milena Kukrić 21.10.2015. u 11,30h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 26.10.2015. u 12,45h
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 27.10.2015. u 11,00h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 22.10.2015. u 11,00h
Ustavno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.11.2015. u 12,00h *
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 10.11.2015. u 12,00h *
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 28.10.2015. u 13,00h
Engleski jezik 2 Nataša Kankaraš 20.10.2015. u 11,30h

——

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 22.10.2015. u 11,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.11.2015. u 12,00h *
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 28.10.2015. u 13,00h
Španski jezik 3, 4 Sanja Stošić 21.10.2015. u 12,30h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 20.10.2015. u 11,30h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 23.10.2015. u 11,00h
Bezbednosni menadžement Doc. dr Mile Stojković 22.10.2015. u 11,00h
Savremene političke teorije Prof. dr Mihajlo Manić 26.10.2015. u 11,30h

——–

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ples 1, 2 (DiBV) Božidar Mihailović 21.10.2015. u 10,45h
Teorija konflikata Prof. dr Andreja Savić 26.10.2015. u 12,45h
Protokol (DiBV) Vojislav Glišić 20.10.2015. u 12,45h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 20.10.2015. u 11,30h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 22.10.2015. u 11,00h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 26.10.2015. u 12,45h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 20.10.2015. u 11,30h
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 26.10.2015. u 12,00h

__________________________________________

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 20.10.2015. u 13,00h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 26.10.2015. u 12,45h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 20.10.2015. u 10,00h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 20.10.2015. u 10,00h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 22.10.2015. u 12,45h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 22.10.2015. u 12,45h

——–

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 20.10.2015. u 10,00h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 22.10.2015. u 11,00h
Metodologija političkih nauka 2 Doc. dr Mileva Pavlović 20.10.2015. u 14,30h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 27.10.2015. u 13,00h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 27.10.2015. u 13,00h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 26.10.2015. u 12,45h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 26.10.2015. u 12,45h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 10.11.2015. u 12,00h *
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.11.2015. u 12,00h *