FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok 1 za školsku 2014/2015. g. 28.09. – 09.10.2015.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 08.10.2015. u 12,00h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Milijana Danevska 06.10.2015. u 12,00h
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 06.10.2015. u 12,00h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 09.10.2015. u 10,00h
Ustavno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 30.09.2015. u 12,00h
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 30.09.2015. u 12,00h
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 29.09.2015. u 11,00h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 02.10.2015. u 10,00h
Španski jezik 1, 2 Sanja Stošić 01.10.2015. u 14,00h

——

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 09.10.2015. u 10,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 30.09.2015. u 12,00h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 29.09.2015. u 11,00h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 08.10.2015. u 11,30h **
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 01.10.2015. u 10,00h
Bezbednosni menadžement Doc. dr Mile Stojković 06.10.2015. u 11,00h
Savremene političke teorije Prof. dr Mihajlo Manić 06.10.2015. u 12,00h

——–

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Prof. dr Branko Krga, Dušan Proroković 06.10.2015. u 12,00h
Ples 1, 2 (DiBV) Božidar Mihailović 09.10.2015. u 13,00h
Debata 1, 2 (DiBV) Prof. dr Nenad Đorđević 08.10.2015. u 13,00h *
Bezbednosna kultura (DiBV) Doc. dr Mile Stojković 06.10.2015. u 11,00h
Protokol (DiBV) Vojislav Glišić 06.10.2015. u 13,00h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 08.10.2015. u 11,30h **
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 09.10.2015. u 10,00h
Engleski jezik 5, 6 Marijana Rašković 02.10.2015. u 10,00h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 08.10.2015. u 12,00h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 08.10.2015. u 11,30h **
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 29.09.2015. u 12,00h
Španski jezik 5, 6 Sanja Stošić 01.10.2015. u 14,00h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 29.09.2015. u 11,00h

__________________________________________

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 05.10.2015. u 10,00h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 08.10.2015. u 12,00h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 28.09.2015. u 10,00h
Studije EU Doc. dr Milijana Danevska 06.10.2015. u 12,00h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 30.09.2015. u 12,00h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 29.09.2015. u 10,00h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 02.10.2015. u 10,00h

——–

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 28.09.2015. u 10,00h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 06.10.2015. u 11,00h
Protokol Vojislav Glišić 06.10.2015. u 13,00h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 29.09.2015. u 12,30h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 08.10.2015. u 12,00h

Napomena:
* – Izmena urađena 28. septembar 2015. u 15h
** – Izmena urađena 01. oktobar 2015. u 15h