FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski ispitni rok za školsku 2014./2015. g. 07.09. – 19.09.2015.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 16.09.2015. u 10,00h
Sociologija Prof. dr Željko Simić 12.09.2015. u 10,00h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Milijana Danevska 17.09.2015. u 10,00h
Informatika Doc. dr Milena Kukrić 18.09.2015. u 10,00h
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 17.09.2015. u 12,00h *
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 14.09.2015. u 10,00h
Ustavno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 09.09.2015. u 11,00h
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 10.09.2015. u 11,00h
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 11.09.2015. u 11,00h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 07.09.2015. u 12,00h
Španski jezik 1, 2 Sanja Stošić 11.09.2015. u 14,00h ***
Religija i politika Prof. dr Željko Simić 12.09.2015. u 10,00h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 16.09.2015. u 11,00h

——

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 16.09.2015. u 11,00h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 14.09.2015. u 10,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.09.2015. u 11,00h
Engleski jezik 3, 4 Marijana Rašković 07.09.2015. u 11,00h
Španski jezik 3, 4 Sanja Stošić 11.09.2015. u 14,00h ***
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 11.09.2015. u 11,00h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 17.09.2015. u 10,00h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 09.09.2015. u 10,00h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 15.09.2015. u 12,00h *
Bezbednosni menadžement Doc. dr Mile Stojković 15.09.2015. u 10,00h
Savremene političke teorije Prof. Dušan Proroković odlaže se do daljnjeg **

——–

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 15.09.2015. u 10,00h
Geopolitika Prof. dr Željko Simić 12.09.2015. u 10,00h
Ples 1, 2 (DiBV) Božidar Mihailović 18.09.2015. u 12,00h
Debata 1, 2 (DiBV) Prof. dr Nenad Đorđević 11.09.2015. u 11,00h
Bezbednosna kultura (DiBV) Doc. dr Mile Stojković 15.09.2015. u 10,00h
Protokol (DiBV) Vojislav Glišić 08.09.2015. u 10,00h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 17.09.2015. u 10,00h
Teorija konflikata Prof. dr Andreja Savić 16.09.2015. u 11,00h
Psihologija pokreta Prof. dr Željko Simić 10.09.2015. u 14,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 14.09.2015. u 10,00h
Engleski jezik 5, 6 Marijana Rašković 07.09.2015. u 11,00h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 16.09.2015. u 11,00h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 17.09.2015. u 10,00h
Međunarodni odnosi Doc. dr Mihajlo Manić 10.09.2015. u 12,00h **
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 07.09.2015. u 11,00h
Španski jezik 5, 6 Sanja Stošić 11.09.2015. u 14,00h ***
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 11.09.2015. u 11,00h

__________________________________________

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 07.09.2015. u 11,00h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 16.09.2015. u 11,00h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 11.09.2015. u 10,00h
Studije EU Doc. dr Milijana Danevska 17.09.2015. u 10,00h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 18.09.2015. u 10,00h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 09.09.2015. u 11,00h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 14.09.2015. u 11,00h
Komunikologija Prof. dr Željko Simić 10.09.2015. u 14,00h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 08.09.2015. u 12,00h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Zoran Krsmanović 11.09.2015. u 16,00h

——–

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Zoran Krsmanović 17.09.2015. u 10,00h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 11.09.2015. u 10,00h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 15.09.2015. u 10,00h
Protokol Vojislav Glišić 08.09.2015. u 10,00h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 11.09.2015. u 11,00h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 16.09.2015. u 11,00h
Političko nasilje Prof. dr Željko Simić 12.09.2015. u 10,00h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Željko Simić 12.09.2015. u 11,00h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 16.09.2015. u 10,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.09.2015. u 11,00h
Metode upravljanja Doc. dr Duško Kostić 07.09.2015. u 11,00h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Zoran Krsmanović 17.09.2015. u 10,00h

 NAPOMENA:
* izmene urađene na dan 4. septembar 2015. godine u 10 časova
** izmena urađena 7. septembra 2015. godine u 15 časova
*** izmene urađene 10. septembra 2015. godine u 11 časova