FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2014/2015. od 05.06-27.06.2015. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 09.06.2015. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 10.06.2015. u 12h *
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 15.06.2015. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Gordana Zrilić 19.06.2015. u 10h
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 27.06.2015. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 12.06.2015. u 12h
Španski jezik 1, 2 Sanja Stošić 12.06.2015. u 12h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 16.06.2015. u 12h
Religija i politika Doc. dr Violeta Talović 23.06.2015. u 11h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Miodrag Gordić 18.06.2015. u 13h
Informatika Doc. dr Milena Kukrić 08.06.2015. u 10h
Sociologija Prof. dr Željko Simić 05.06.2015. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Milijana Danevska 17.06.2015. u 12h *

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 09.06.2015. u 10h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 15.06.2015. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 27.06.2015. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Marijana Rašković 16.06.2015. u 10h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 18.06.2015. u 10h
Španski jezik 3, 4 Sanja Stošić 18.06.2015. u 10h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 25.06.2015. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 12.06.2015. u 10h *
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 11.06.2015. u 10h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Mile Stojković 17.06.2015. u 10h *
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić (Dušan Proroković) 22.06.2015. u 10h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 12.06.2015. u 11:30h **
Ples 1, 2 Božidar Mihailović 10.06.2015. u 13h
Debata 1, 2 Prof. dr Nenad Đorđević 27.06.2015. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 16.06.2015. u 10h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 08.06.2015. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 15.06.2015. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Marijana Rašković 19.06.2015. u 10h
Španski jezik 5, 6 Sanja Stošić 18.06.2015. u 10h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 18.06.2015. u 10h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 09.06.2015. u 12h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović Petrović 25.06.2015. u 10h
Međunarodni odnosi Prof. dr Željko Simić 05.06.2015. u 12h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 17.06.2015. u 10h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 25.06.2015. u 10h
Geopolitika Doc. dr Violeta Talović 23.06.2015. u 11h
Teorija konflikata Prof. dr Andreja Savić 11.06.2015. u 12h
Psihologija pokreta Prof. dr Željko Simić (Danica Stolica) 22.06.2015. u 13h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2014/2015. od 05.06-27.06.2015. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 22.06.2015. u 10h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 11.06.2015. u 12h
Savremena politička istorija Prof. dr Momčilo Pavlović 19.06.2015. u 13:30h ***
Uporedni politički sistemi Prof. dr Željko Simić 18.06.2015. u 11h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 16.06.2015. u 11h
Komunikologija Prof. dr Željko Simić 05.06.2015. u 13h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 08.06.2015. u 10h
Studije EU Doc. dr Milijana Danevska 10.06.2015. u 12h *
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 15.06.2015. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Zoran Krsmanović 25.06.2015. u 13h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 08.06.2015. u 10h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 12.06.2015. u 11:30h **
Protokol mr Vojislav Glišić 16.06.2015. u 10h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 27.06.2015. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 09.06.2015. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Željko Simić 05.06.2015. u 13:30h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Željko Simić 05.06.2015. u 14h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 11.06.2015. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 27.06.2015. u 10h
Metode upravljanja Prof. dr Miodrag Gordić 18.06.2015. u 10h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Zoran Krsmanović 25.06.2015. u 10h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 27. maja 2015. godine u  11:25
** – Izmena urađena 10. jun 2015. godine u  12:00
*** – Izmena urađena 18. jun 2015. godine u  13:00