Obaveštavaju se studenti II godine da će se predavanja iz predmeta Krivično pravo – poseban deo umesto 5. maja 2015. godine u 9:10 časova održati u sredu 6. maja 2015. godine sa početkom u 12 časova.

Predmetni nastavnik