FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2014/2015. od 23.04-05.05.2015. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 23.04.2015. u 13h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.04.2015. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Gordana Zrilić 30.04.2015. u 10h
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 06.05.2015. u 13h *
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 24.04.2015. u 11h
Španski jezik 1, 2 Sanja Stošić 24.04.2015. u 11h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 24.04.2015. u 11h
Informatika Doc. dr Milena Kukrić 04.05.2015. u 11h
Sociologija Prof. dr Željko Simić 24.04.2015. u 11h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Milijana Danevska 29.04.2015. u 13:30h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 23.04.2015. u 13h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.04.2015. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 05.05.2015. u 13h
Engleski jezik 3, 4 Marijana Rašković 24.04.2015. u 10:30h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 24.04.2015. u 11h
Španski jezik 3, 4 Sanja Stošić 24.04.2015. u 11h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović Petrović 28.04.2015. u 10:30h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 30.04.2015. u 12h
Bezbednosni menadžment AK Prof. dr Siniša Borović 27.04.2015. u 11h
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 24.04.2015. u 10h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 04.05.2015. u 15h
Ples 1, 2 Božidar Mihailović 04.05.2015. u 13h
Debata 1, 2 Prof. dr Nenad Đorđević 30.04.2015. u 12h
Protokol Vojislav Glišić 24.04.2015. u 11h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 29.04.2015. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Marijana Rašković 24.04.2015. u 10:30h
Španski jezik 5, 6 Sanja Stošić 24.04.2015. u 10:30h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 24.04.2015. u 10:30h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 23.04.2015. u 13h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 27.04.2015. u 11h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović Petrović 07.05.2015. u 11:30h *
Geopolitika Doc. dr Violeta Talović 05.05.2015. u 11h
Teorija konflikata AK Prof. dr Siniša Borović 05.05.2015. u 11h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2014/2015. od 23.04-05.05.2015. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 27.04.2015. u 11h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 23.04.2015. u 13h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Željko Simić 28.04.2015. u 11h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 24.04.2015. u 11h
Komunikologija Prof. dr Željko Simić 04.05.2015. u 10h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 30.04.2015. u 10h
Studije EU Doc. dr Milijana Danevska 29.04.2015. u 13:30h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 24.04.2015. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Zoran Krsmanović 23.04.2015. u 13h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 24.04.2015. u 11h
Protokol Vojislav Glišić 24.04.2015. u 11h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 05.05.2015. u 13h

* NAPOMENA: Izmena urađena 28.04.2015. godine u 11:30h