FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2014/2015. od 26-13.02.2015. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 12.02.2015. u 11h
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 27.01.2015. u 13h *
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 05.02.2015. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Gordana Zrilić 06.02.2015. u 10h
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 10.02.2015. u 11h
Italijanski jezik Jelena Radovanović 04.02.2015. u 11h
Španski jezik Sanja Stošić 04.02.2015. u 11h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 02.02.2015. u 11h
Religija i politika Doc. dr Violeta Talović 29.01.2015. u 13h *
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 11.02.2015. u 12h
Informatika Doc. dr Milena Kukrić 30.01.2015. u 13h *
Sociologija Prof. dr Željko Simić 26.01.2015. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Milijana Danevska 03.02.2015. u 11h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 12.02.2015. u 12h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 05.02.2015. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 11.02.2015. u 11h
Engleski jezik 3, 4 Marijana Rašković 02.02.2015. u 12h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 04.02.2015. u 11h
Španski jezik 3, 4 Sanja Stošić 04.02.2015. u 11h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Gordana Božilović 03.02.2015. u 09h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 09.02.2015. u 10h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 29.01.2015. u 12h
Bezbednosni menadžment AK Prof. dr Siniša Borović 27.01.2015. u 13h *
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 26.01.2015. u 14h i 30m

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 06.02.2015. u 11h
Ples 1, 2 Božidar Mihailović 30.01.2015. u 13h
Debata 1, 2 Prof. dr Nenad Đorđević 13.02.2015. u 11h
Protokol Vojislav Glišić 02.02.2015. u 10h
Bezbednosna kultura Prof. dr Mile Stojković 11.02.2015. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 05.02.2015. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Marijana Rašković 09.02.2015. u 11h
Španski jezik 5, 6 Sanja Stošić 04.02.2015. u 11h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 04.02.2015. u 11h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 12.02.2015. u 12h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Gordana Božilović 03.02.2015. u 09h
Međunarodni odnosi Prof. dr Željko Simić 26.01.2015. u 9h i 30m
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 05.02.2015. u 11h
Kriminalistika Prof. dr Gordana Božilović 10.02.2015. u 09h
Geopolitika Doc. dr Violeta Talović 27.01.2015. u 13h *
Teorija konflikata AK Prof. dr Siniša Borović 29.01.2015. u 13h *

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2014/2015. od 26-13.02.2015. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 05.02.2015. u 12h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 12.02.2015. u 13h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 27.01.2015. u 14h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 11.02.2015. u 12h
Međunarodno humanitarno pravo Prof. dr  Jelena Lopičić 10.02.2015. u 12h
Engleski jezik 7 i 8 Nataša Kankaraš 09.02.2015. u 12h
Komunikologija Prof. dr Željko Simić 26.01.2015. u 13h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 28.01.2015. u 11h
Studije EU Doc. dr Milijana Danevska 03.02.2015. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Branko Krga 06.02.2015. u 12h i 30m

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Zoran Krsmanović 29.01.2015. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Branko Krga 06.02.2015. u 12h
Bezbednosne veštine Prof. dr Mile Stojković 11.02.2015. u 11h
Protokol Vojislav Glišić 02.02.2015. u 11h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 09.02.2015. u 12h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 13.02.2015. u 14h i 30m
Političko nasilje Prof. dr Željko Simić 26.01.2015. u 15h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Željko Simić 26.01.2015. u 15h i 30m
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 12.02.2015. u 13h

NAPOMENA:
* – Izmene urađenje 23.01.2015. 14:30 časova