Prijavljivanje ispita u januarskom ispitnom roku obaviće se u periodu od 14. do 22. januara 2015. godine svakog dana od 10-15 časova. Prijavu ispita mogu podneti svi studenti koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu zaključno sa ratom za januar 2015. godine.

Studentska služba