FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Raspored  ispita 

Oktobarski II ispitni rok  za školsku 2013. / 2014. g.  16.10. – 26.10.2014.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 20.10.2014. u 13h i 30m
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 23.10.2014. u 12h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 21.10.2014. u 14h
Ustavno pravo Prof. dr Gordana Zrilić 22.10.2014. u 13h i 30m
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 20.10.2014. u 13h
Engleski jezik 1, 2 Marijana Rašković 24.10.2014. u 12h
Religija i politika Doc. dr Violeta Talović 21.10.2014.u 13h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Milijana Danevska 23.10.2014. u 12h
Sociologija Prof. dr Željko Simić 20.10.2014. u 11h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Duško Kolundžić 22.10.2014. u 12h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 21.10.2014. u 14h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 20.10.2014 u 13h
Italijanski jezik 4 Jelena Radovanović 24.10.2014. u 13h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 23.10.2014. u 14h
Krivično pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 22.10.2014 u 11h *

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Doc. dr Violeta Talović 21.10.2014. u 13h
Ples 1, 2 (DiBV) Božidar Mihailović 24.10.2014. u 14h
Debata 1, 2 (DiBV) Prof. dr Nenad Đorđević 20.10.2014. u 13h
Bezbednosna kultura (DiBV) Prof. dr Duško Kolundžić 22.10.2014. u 12h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 21.10.2014. u 14h
Italijanski jezik 5 Jelena Radovanović 24.10.2014. u 13h
Španski jezik 5 Sanja Stošić 22.10.2014. u 13h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 21.10.2014. u 11h

__________________________________________

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 21.10.2014. u 11h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Zoran Krsmanović 22.10.2014. u 16.00 h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 15.10.2014. u 11h