AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Raspored  ispita 

Oktobarski ispitni rok 1 za školsku 2013/2014. g.  01.10. – 15.10.2014.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 06.10.2014. u 13.30 h
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 14.10.2014. u 13.30 h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 07.10.2014. u 13.30 h
Ustavno pravo Prof. dr Gordana Zrilić 01.10.2014. u 13.30 h *
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 03.10.2014. u 13.30 h *
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 15.10.2014. u 13.30 h
Španski jezik 1, 2 Sanja Stošić 15.10.2014. u 13.30 h
Religija i politika Doc. dr Violeta Talović 02.10.2014. u 13.30 h *

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 07.10.2014. u 13.30 h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 03.10.2014. u 13.00 h *
Engleski jezik 3, 4 Marijana Rašković 06.10.2014. u 13.30 h
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 15.10.2014. u 13.30 h
Španski jezik 3, 4 Sanja Stošić 15.10.2014. u 13.30 h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić-Jančić 02.10.2014. u 13.30 h *
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 01.10.2014. u 13.30 h *
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 09.10.2014. u 14.00 h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Doc. dr Violeta Talović 02.10.2014. u 13.30 h *
Ples 1, 2 (DiBV) Božidar Mihailović 08.10.2014. u 14.00 h
Debata 1, 2 (DiBV) Prof. dr Nenad Đorđević 03.10.2014. u 13.30 h *
Bezbednosna kultura (DiBV) Prof. dr Duško Kolundžić 09.10.2014. u 13.30 h
Protokol (DiBV) Mr Vojislav Glišić 06.10.2014. u 13.30 h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 07.10.2014. u 13.30 h
Italijanski jezik 5, 6 Jelena Radovanović 15.10.2014. u 13.30 h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Gordana Božilović 01.10.2014. u 9.00 h **

__________________________________________

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 01.10.2014. u 11.00 h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 08.10.2014. u 14.00 h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 08.10.2014. u 14.00 h
Međunarodno humanitarno pravo Doc. dr Jelena Lopičić 02.10.2014. u 13.30 h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Zoran Krsmanović 15.10.2014. u 16.30 h ***

NAPOMENA:
* – Izmene izvršene 25.09. u 12h
** – Izmene izvršene 26.09. u 12h
*** – Izmene izvršene 07.10. u 12h