FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski ispitni rok za školsku 2013. / 2014. g. 08.09. – 19.09.2014.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 16.09.2014. u 10,00h
Osnovi diplomatije Doc. dr Milijana Danevska 19.09.2014. u 13,00h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 08.09.2014. u 10,00h
Ustavno pravo Prof. dr Gordana Zrilić 18.09.2014. u 10,00h
Osnove prava Prof. dr Nenad Đorđević 17.09.2014. u 10.00h
Italijanski jezik 1, 2 Jelena Radovanović 10.09.2014. u 11,00h
Španski jezik 1, 2 Sanja Stošić 10.09.2014. u 11,00h
Religija i politika Doc. dr Violeta Talović 15.09.2014. u 10,00h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Duško Kolundžić 09.09.2014. u 10,00h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Branko Krga 12.09.2014. u 11,00h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 08.09.2014. u 10,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 17.09.2014. u 10,30h
Engleski jezik 3, 4 Marijana Rašković 18.09.2014. u 13,00h *
Italijanski jezik 3, 4 Jelena Radovanović 10.09.2014. u 11,00h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić-Jančić 15.09.2014. u 12,00h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 16.09.2014. u 11,00h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Mileva Pavlović 18.09.2014. u 12,00h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Doc. dr Violeta Talović 15.09.2014. u 12,00h
Ples 1, 2 (DiBV) Božidar Mihailović 10.09.2014. u 12,00h
Debata 1, 2 (DiBV) Prof. dr Nenad Đorđević 16.09.2014. u 11,00h
Bezbednosna kultura (DiBV) Prof. dr Duško Kolundžić 09.09.2014. u 10,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 08.09.2014. u 10,00h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 18.09.2014. u 10,00h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 16.09.2014. u 10,00h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Gordana Božilović 12.09.2014. u 10,00h
Međunarodni odnosi Prof. dr Željko Simić 19.09.2014. u 10,00h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Duško Kostić 08.09.2014. u 11,00h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Milijana Danevska 19.09.2014 u 13,00h

__________________________________________

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Duško Kostić 08.09.2014. u 11,00h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 16.09.2014. u 11,00h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 10.09.2014. u 12,00h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 10.09.2014. u 11,30h
Međunarodno humanitarno pravo Doc. dr Jelena Lopičić 15.09.2014. u 11,00h
Engleski jezik 7 Nataša Kankaraš 18.09.2014. u 10,00h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Zoran Krsmanović 11.09.2014. u 16,00h

NAPOMENA:
* – izmena urađena 29.08.2014. godine u 14 sati