INFORMATOR: UPIS JE U TOKU

Informator - UPIS 2019/2020. godina...

Comments Off on INFORMATOR: UPIS JE U TOKU

Read More

ŠKOLARINE: UPIS U TOKU

U skladu sa željom da se obrazovanje u oblastima diplomatije i bezbednosti približi svim zainteresovanim studentima i učenicima, dodatnim povećavanjem kvaliteta studiranja FDB stvara novu generaciju najkompetentnijih budućih lidera.

Comments Off on ŠKOLARINE: UPIS U TOKU

Read More

Odluka o organizaciji nastave u školskoj 2019/2020. godini

Na osnovu člana 94. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017), člana 71. Statuta Fakulteta, Zakona o državnim i drugim praznicima Republike Srbije (Sl. glasnik RS 43/01, 101/07, 92/11), dekan Fаkulteta za […]

 0 Comments

Read More

Student II godine FDB Milan Dragačević dobio je stipendiju za program “Change the World United Nations”

Milan je imao priliku da sa više od 2000 studenata iz celog sveta vodi debatu o glavnim temama na međunarodnoj političkoj sceni...

Comments Off on Student II godine FDB Milan Dragačević dobio je stipendiju za program “Change the World United Nations”

Read More