Prijemni ispit: Datum testiranja 7. jul 2020. godine u 10 časova

Pune stipendije za prvu godinu za 10 najboljih...

Comments Off on Prijemni ispit: Datum testiranja 7. jul 2020. godine u 10 časova

Read More

Termini održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog rada

Aprilski i junski ispitni rok školske 2019/2020. godine...

Comments Off on Termini održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog rada

Read More

Hristina Filipović: Elektronska nastava 27.05.

Španski jezik 2...

Comments Off on Hristina Filipović: Elektronska nastava 27.05.

Read More

Marina Milovanović: Elektronska nastava 27.05.

Italijanski jezik 2...

Comments Off on Marina Milovanović: Elektronska nastava 27.05.

Read More